Frokostmøte om brukollaps

Åpent frokostmøte 28. januar 2019 vedrørende læring av brukollaps under bygging

Morten André Helland i Structor og RIF holdt innlegg på åpent frokostmøte hos Vegdirektoratet (VD) 28. januar.