Hvorfor Structor

Muligheter-255

Vi ser muligheter

Nytenkende, engasjerte medarbeidere som trives.

Vi skal ha den beste kompetansen bransjen kan fremskaffe som leverer på tid og kost basert på best praksis.

Medarbeider-eide selskaper

I hvert datterselskap skal inntil 65 % av aksjene eies av medarbeiderne:

– Dette gir aktive eiere

– Det blir lettere å rekruttere og beholde nøkkel-medarbeidere

– Aktive eiere tar større ansvar

Medarbeideriede-selskaper-255.2

Verdiskapning 255.2

Fokus på verdiøkning for kunden

Vi skal arbeide nær kunden – basert på vårt verdigrunnlag

Vi skal jobbe i alle prosjektfaser – fra utvikling til forvaltning og drift

Vi skal se muligheter – finne de beste løsningene

Oppdragsansvarlig og medarbeidere følger prosjektene hele veien – en del av vårt kvalitetsfokus

Ledende

Vi har som mål å bli oppfattet som ledende på de markeder og fagområder vi arbeider

Vi skal ha kreative/kompetente medarbeidere

Vi skal streve etter å delta i strategiske prosjekt

Vi skal kjennetegnes ved enkelhet og effektivitet

Ledende-255.2

All-kraft-255

All kraft skal rettes utover

Alle jobber i prosjekt – internt ansvar fordeles

Selskaper med 5-30 medarbeidere – minimale staber

Administrativ support kjøpes eksternt fra felles leverandører

Overskuddsdeling 25%

I hvert selskap skal 25 % av overskuddet fordeles på de ansatte:

– Dette vil skape engasjement og delaktighet

– Det skal være enkelt oppbygd – alle medarbeidere like viktige

– Det skal deles likt uavhengig av lønn/posisjon

Overskuddsdeling-255

Enkelhet Bilde 1.255

Enkelhet

Vi skal ha:

– Enkle administrative systemer og rutiner

– Koordinerte innkjøp, men frivillige rammeavtaler

– Raske beslutninger – ingen lange rapporteringslinjer