Fredrikstad

Structor Fredrikstad AS

Structor startet virksomhet i Fredrikstad i 2016 og har kontorer i Gamle Beddingvei 17 B på Kråkerøy i Fredrikstad.

Firmaets hovedfagområder er:
– VVS-teknikk
– Energi og miljø
– Elektroteknikk
– IKT og sikkerhet
– Teknisk prosjekt- og byggeledelse

Dekker øvrige fagområder gjennom avtalt samarbeid med:
– Lokale aktører
– Structor-gruppen

Våre medarbeidere har variert og lang erfaring fra mange ulike oppdrag, og vår målsetning er å være ledende spesialister innenfor tekniske fag i vår region.

Kunder
Våre største kunder er kommuner, entreprenører, arkitekter og private utbyggere.

Vi kan bistå innen alle faser av et prosjekt fra tidligfase utredninger, detaljprosjektering og bistand i anleggsfasen. Vi har også lang erfaring innenfor rehabilitering samt optimalisering av tekniske systemer i driftsfasen.

Prosjekter som står sentralt i vår virksomhet er bl. a.:
– Miljø- og energivennlige bygg
– Kontor- og forretningsbygg
– Skole- og kulturbygg
– Helse- og omsorgsbygg
– Bolig
– Lager- og logistikkbygg
– Sikkerhetsanlegg
– Teknisk prosjekt- og byggeledelse

I Fredrikstad har Structor 5 medarbeidere, og vi vil være 7 medarbeidere fra 1. januar 2017.