Fredrikstad

Structor Fredrikstad AS

Structor startet virksomhet i Fredrikstad i 2016 og har kontorer i Gamle Beddingvei 7 på Kråkerøy i Fredrikstad.

Firmaets hovedfagområder er:
– VVS-teknikk
– Energi og miljø
– Elektroteknikk
– IKT og sikkerhet
– Teknisk prosjekt- og byggeledelse

Dekker øvrige fagområder gjennom avtalt samarbeid med:
– Lokale aktører
– Structor-gruppen

Våre medarbeidere har variert og lang erfaring fra mange ulike oppdrag, og vår målsetning er å være ledende spesialister innenfor tekniske fag i vår region.

Kunder
Våre største kunder er kommuner, entreprenører, arkitekter og private utbyggere.

Vi kan bistå innen alle faser av et prosjekt fra tidligfase utredninger, detaljprosjektering og bistand i anleggsfasen. Vi har også lang erfaring innenfor rehabilitering samt optimalisering av tekniske systemer i driftsfasen.

Prosjekter som står sentralt i vår virksomhet er bl. a.:
– Miljø- og energivennlige bygg
– Kontor- og forretningsbygg
– Skole- og kulturbygg
– Helse- og omsorgsbygg
– Bolig
– Lager- og logistikkbygg
– Sikkerhetsanlegg
– Teknisk prosjekt- og byggeledelse

I Fredrikstad har Structor 9 medarbeidere.

Avdeling Stavanger

Structor i Stavanger er en del av gruppen Structor Tekniske Systemer som hovedsakelig jobber med VVS-teknikk, elektroteknikk, IKT og sikkerhet, energi og miljø, ITB samt teknisk prosjekt- og byggeledelse. Sammen med Structor Fredrikstad AS, Structor Bergen AS og Structor Tekniske Systemer Oslo AS er Stavangerkontoret en del av en betydelig kompetanse innen VVS og elektroteknikk med nærmere 40 dedikerte medarbeidere.

Mer om Stavangerkontoret