Structor ved din side

Ved-din-side-sidhuvud

Vi jobber i alle faser

Structor-gruppen jobber med planlegging, utforming og gjennomføring av bygg-, anlegg- og industri-prosjekter.

Både i Norge og Sverige jobber vi for å realisere idèer og utvikle prosjekter sammen med våre kunder.

Vi jobber med alt fra mindre utredningsoppgaver til å ta ansvar for store, komplekse prosjekter.

Vi arbeider i alle faser av et prosjekt.

Tidligfaser

Arealplanlegging for steds- og samfunns-utvikling, risikostyring, eiendomsrett, plan- og utviklingsprosesser, avtaler, due diligence-tjenester, miljøtillatelser, strategisk miljø- og bærekrafts-rådgivning, prosjektledelse.

Prosjektering

Prosjektering av boliger, kontor, fabrikker, anlegg, broer, areal, VA, trafikk, vei, bane, geoteknikk, installasjoner, prosjekt- og prosjekterings-ledelse, kostnadsanslag, miljøstudier, miljøsertifisering av bygninger.

Gjennomføring

Prosjekt- og bygge-ledelse, inspeksjon og kontroll av bygg-, anlegg- og industri-prosjekter, anskaffelser, kostnadsberegninger, risikoanalyser, miljøledelse.

Forvaltning og drift

Utvikling av fast eiendom, innkjøp av tjenester og utstyr, drift og vedlikehold av lokaler, etableringsutredninger, leieavtaler, miljø-utredninger og -revisjoner, planendringer, inspeksjon av bruer.