Verdianalyser

Logo sidhuvud 570 x 295

Verdianalyser – Store prosjekter

Structor har etablert en ekspertgruppe med verdianalyser som spesialområde. Gruppen består av erfarne arealplanleggere, vegplanleggere, konstruktører og landskapsarkitekter, satt sammen med aktuelle fagområder etter behov i den respektive analyse.

En verdianalyse er en teknisk-økonomisk optimalisering av prosjektene hvor man ser på muligheter for både økning av samfunnsøkonomisk nytte og mulige kostnadsbesparende tiltak som utbygger kan vurdere å implementere ved gjennomføring.

Ved gjennomføring benyttes “Metode for verdianalyse” (Value Engineering), med utgangspunkt i Sintef-rapport A00460 (Horvli, 2000). Metoden har følgende hovedpunkter (se også Statens vegvesens Håndbok V711):

  • Identifisere hovedfunksjonene/-hensiktene med prosjektet og finne alternative måter å oppnå hovedfunksjonen til en lavere kostnad, eventuelt samme kostnad, men med bedre funksjon.
  • Systematisk bruk av kjente teknikker for å redusere kostnader og for å komme fram til riktig kvalitet og måloppnåelse i et prosjekt.
  • Utfordre løsninger/tiltak som ikke tjener prosjektets hovedhensikt og mål.
  • Analysegruppen skal være uavhengig, dvs. uten egeninteresser eller eierforhold til prosjektet, f. eks gjennom tidligere deltakelse i planleggingen/prosjekteringen av prosjektet.

Structor kan vise til følgende utførte og pågående verdianalyser:

Verdianalyser1.2

StructorVerdianalyser (bilde som pdf-fil)

Kontakt:
Harald Snippen, Structor Lillehammer AS, 932 43 076, e-post: harald.snippen@structor.no
Tor Christensen, Structor Lillehammer AS, 932 43 078, e-post: tor.christensen@structor.no


Tilbake