Prestemyra Nettverksbuebru – detaljprosjektering

Prestemyra2_webb

Prestemyra Nettverksbuebru – detaljprosjektering

Structor har detaljprosjektert Prestmyra nettverksbuebro (Prestmyra Bru) i Elverum. Den er ca 38 meter lang. Hovedbæresystem bestående av limtrebuer, og ettespent betongdekke opphengt i stag.

Prestemyra1_webb

Den har to kjørefelt på Rv3 samt GS-felt. Stikningsdata og armering er lagt inn i 3D Teklamodellen.

Prestemyra3_webb

Omfang Structor Oslo AS: Prosjektering av bru

Oppdragsgiver: Elverum Tomteselskap AS

Tidsrom: 2016

Projekteringskostnad: 20.millioner

Oppdragsleder: Erling Langbråten

Oppdragsgivers representant: Ole Enger

Kontakt: Sverre Sundfær, Structor Oslo AS, mob: 982 11 721


Tilbake