Ødegård veikulvert under jernbanen

Odegard_veikulvert

Ødegård veikulvert under jernbanen

Prosjektering av ny vei- og GS kulvert under jernbanen i Lørenskog. Lysåpning 10,5 m. Kulverten støpes på riggområdet og rulles på plass i 48 timers togavbrudd. Deretter støpes 75 m lange vegger for vanntett trau.

Omfang Structor Oslo AS: Detaljprosjektering, Byggeplan

Oppdragsgiver: Totalentreprenør Anlegg-Øst. (Lørenskog kommune)

Tidsrom: 2017 – 2018

Oppdragsleder: Erling Langbråten

Byggherrens representant: Trond Mustadslien

Kontakt: Sverre Sundfær, Structor Oslo AS, mob: 982 11 721


Tilbake