Haugeveien barnehage, Bergen

Haugeveien-barnehage-Bergen

Haugeveien barnehage, Nordnes, Bergen

Barnehagen i Haugeveien 40 består av fire bygg. Hamphuset er fra 1650
og pent rehabilitert. Repslagerhuset er dels rehabilitert og dels nytt. Tjærehuset
er et nybygg med passivhusstandard.

Varmestuen er et nybygg som ligger høyere i terrenget enn de tre andre
byggene. Hamphuset og Tjærehuset er forbundet med en gangbru. Navnene
på byggene henspiller på eiendommens historie med produksjon av
tauverk til seilskuter.

Hamphuset har tre etasjer, Tjærehuset og Repslagerhuset har to etasjer og
Varmestuen har en etasje. Alle byggene har bærekonstruksjon av tre.

TEK10
Byggene i Haugeveien barnehage oppfyller kravene i TEK10. Oppvarming
skjer med vannbåren gulvvarme basert på en vann til luft varmepumpe.
Byggene har balansert ventilasjon med varmegjenvinning. Kjøling skjer via
ventilasjon. Alle byggene er fullsprinklet.

Krevende prosjekt
Å oppfylle dagens krav i gamle bygg er krevende.
– Lave etasjehøyder gjør tekniske installasjoner krevende. Vi må smyge
oss fram i den gamle konstruksjonen. Gjenbruk av gammelt tømmer og
kombinasjonen av gammelt og nytt er alltid krevende. Råtne bjelker og
gulvbord gjorde rivningen utfordrende angående HMS, sier prosjektleder Magnus Halsør i Donar.

Omfang Structor Bergen AS: Oppfølging av VVS-tekniske installasjoner

Byggherre: Bergen kommune

Kontraktstype: Totalentreprise

Fagansvarlig: Romar J. Ekerold

Kontaktperson: Bjørn Horn

Les mer: Haugeveien barnehage. Byggeindustrien -9-2016 (pdf)


Tilbake