Etterregning av trebroer – Uavhengig kontroll

Trebroer2_webb

Etterregning av trebroer – Uavhengig kontroll

Februar 2016 kollapset trebroen ”Perkolo”. Statens vegvesen stengte umiddelbart tre andre tilsvarende broer, og nedsatte et ekspertutvalg som skulle gjennomgå i alt 12 trebroer på Østlandet. Structor inngikk i ekspetutvalget sammen med NTNU, Vegdirektoratet, Statens vegvsen Region Øst og Dr. techn. Olav Olsen.

Det er utført uavhengige kontroll-beregninger, utført gjennomgang av beregninger og forutsetninger, inspeksjoner og nye lab-forsøk av dybelforbindelser mm. Konklusjoner av kontrollene og gjennomgangene ble offentliggjort høsten 2016.

Trebroer1_webb

Kontrollrapporten kan lastes ned her.

Trebroer2_webb2

Mer info på: www.bygg.no/article/1266246

Omfang Structor Oslo AS: Structor inngikk i ekspetutvalget sammen med NTNU, Vegdirektoratet, Statens vegvsen Region Øst og Dr. techn. Olav Olsen

Oppdragsgiver: Statens vegvesen Region Øst

Oppdragstype: Uavhengig kontroll – Etterregning 10 stk tre-broer

Tidsrom: Februar – oktober 2016

Totalkostnad:  ca 1,5 Mill NOK

Oppdragsleder: Erling Langbråten

Byggherrens representant: Hauke Burkart og Jon Henning Prestegården

Kontakt: Sverre Sundfær, Structor Oslo AS, Mob: 982 11 721


Tilbake