Ingeniører innen VA og Veg til Lillehammer

Ingeniører innen VA og Veg til Lillehammer

Structor Lillehammer AS søker dyktige ingeniører innen VA og Veg til vårt kontor i Lillehammer

Structor startet virksomhet på Lillehammer våren 2014 og har kontorer i Fåberggata 116. I dag er vi 12 medarbeidere.

Vi har sterkt fokus på fag, støttet av enkle administrative systemer. Våre medarbeidere har variert og lang erfaring fra mange ulike oppdrag, og innen alle faser av et prosjekt, fra idéskisser til bistand i anleggsfasen.

Våre oppdrag involverer oftest mange ulike fag, men firmaets basis-områder pr i dag er:
– Arealplanlegging
– Samferdsel
– Vann og avløp
– Bygge- og prosjektledelse

I prosjekt som involverer andre fag, knytter vi til oss faste samarbeidspartnere og underleverandører tilpasset det enkelte prosjekt.

Våre største kunder er Statens vegvesen, Jernbaneverket, Forsvarsbygg, kommuner og private utbyggere.

Medlemskap/kvalifikasjonsordninger:
– Medlem av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) med to godkjente rådgivere
– TransQ Kvalifikasjonsordning

Structor Lillehammer har sentral godkjenning med ansvarsrett innen følgende:
– Søker, alle typer tiltak, tiltaksklasse 3
– Oppmålingsteknisk prosjektering, tiltaksklasse 3
– Prosjektering av Utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 3
– Prosjektering av Vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 3

Vi søker VA-ingeniører 

Arbeidsoppgaver:
– Oppdragsledelse
– Prosjektering av offentlige og private VA-anlegg
– Utarbeidelse av beskrivelser og konkurransegrunnlag
– Forprosjekt, detaljprosjekt og oppfølging av anlegg

Kvalifikasjoner:
– Fagutdanning på høyskole/universitetsnivå
– Minst 5 års relevant erfaring
– Løsningsorientert og gode samarbeidsevner
– Norsk/skandinavisk språklig

Vi tilbyr:
– Meget gode lønns- og ansettelsesbetingelser
– Overskuddsdeling
– Gode forsikrings- og pensjonsordninger
– Godt arbeidsmiljø
– Utfordrende arbeidsoppgaver i et miljø med svært korte kommunikasjonslinjer
– Store muligheter til å påvirke egen hverdag

Spørsmål?
Har du spørsmål om stillingen ta kontakt med Harald Snippen tlf. 932 43 076 eller send en søknad til harald.snippen@structor.no

Vi søker Veg- og arealplanlegger

Arbeidsoppgaver:
– Oppdragsledelse
– Arealplanlegging
– Prosjektering av veger
– Mengdeberegninger og kostnadsoverslag
– Utarbeidelse av beskrivelser og konkurransegrunnlag
– 3D-visualisering

Kvalifikasjoner:
– Fagutdanning på høyskole/universitetsnivå
– Minst 3 års relevant erfaring
– Løsningsorientert og gode samarbeidsevner
– Norsk/skandinavisk språklig

Vi tilbyr:
– Meget gode lønns- og ansettelsesbetingelser
– Overskuddsdeling
– Gode forsikrings- og pensjonsordninger
– Godt arbeidsmiljø
– Utfordrende arbeidsoppgaver i et miljø med svært korte kommunikasjonslinjer
– Store muligheter til å påvirke egen hverdag

Spørsmål?
Har du spørsmål om stillingene ta kontakt med Harald Snippen tlf. 932 43 076 eller send en søknad til harald.snippen@structor.no

Til Structor Lillehammer AS

Structor Lillehammer AS er et datterselskap under Structor Holding AS som i dag har etablert 8 spesialistselskaper i Norge med ca. 75 ansatte. Structor Holding AS er igjen et søsterselskap av Structor Holding AB i Sverige med 34 spesialistselskaper med ca. 500 medarbeidere lokalisert på ca. 30 steder i Sverige. Structors styrke ligger i en profesjonell og effektiv prosjektgjennomføring med alle fagmiljøer. Structor har en helt annen driftsmodell enn de store rådgivingsselskapene. Structor er bygget opp uten sjefshierarkier, noe som merkes i hverdagen hvor mer tid går til oppfølging av prosjekter og kompetanseheving og mindre tid til rapportering og administrasjon.