Driftsmodell

Driftsmodell-trad-text

Driftsmodell

– Structor har en helt annen driftsmodell enn de store rådgivingsselskapene. Structor er bygget opp uten sjefshierarkier.

– Structor har fokus på kompetanse og ikke vekst. Structors lederfilosofi er basert på fjerde generasjons ledelse, kvalitetsledelse. Ledelse baseres på tillit, dialog og medbestemmelse/partnerskap. Structor er opptatt av kvaliteten på produktet der innovasjon er av stor betydning.

– Toppkompetente medarbeidere kan lede seg selv. Det er de ansatte/partnerne som sitter med topp kompetanse på å evaluere resultatene, ikke ledelsen.

– Structor kombinerer sterk og bred tilstedeværelse med mulighet for å hente inn ytterligere spisskompetanse og ekstra kapasitet fra hele Structor-gruppen. Structor-gruppen består i dag av ca. 35 selvstendig drevne driftsselskaper med nesten 500 ansatte i Sverige og Norge. Driftsselskapene samarbeider om ressursutjevning, felles anbud, markedsføring, selskapsutvikling og spesialistkompetanse.

– Viktig i Structors driftsmodell er at det enkelte driftsselskap fritt kan velge de samarbeidspartnere og underleverandører som til enhver tid ansees som best skikket i det enkelte prosjekt. Dette gir Structor et konkurransemessig fortrinn som sikrer at oppdragsgiver i et hvert prosjekt kan føle seg trygg på at det samlede team har den beste kompetansen.