Vestfold

Kontorbygg-Tønsberg-web

Structor Vestfold AS

Structor startet virksomheten i Vestfold 1. juni 2017 og har nå kontor både i Tønsberg og Sandefjord.

Structor i Vestfold har som formål å være ledene innen tverrfaglig teknisk rådgivning, byggeledelse og prosjektledelse innenfor samferdsel og infrastruktur. Vi tilby følgende fagområder:
– Vegprosjektering
– Vann- og avløpsteknikk
– Arealplan: Planer, utredninger og planprosessledelse
– Feltutbygging bolig, fritid og næringsarealer
– Prosjekt- og byggeledelse

Vi har sterkt fokus på fag og den enkeltes medarbeiders kompetanse. Våre medarbeidere har variert og lang erfaring fra mange ulike oppdrag innenfor samferdsel i alle faser av et prosjekt, fra idéskisser til bistand i anleggsfasen.

I prosjekt som involverer andre fag enn de vi har kompetanse på, knytter vi til oss faste samarbeidspartnere og underleverandører tilpasset hvert enkelte prosjekt. Våre kunder er Statens vegvesen, Jernbaneverket, kommuner, entreprenører og private utbyggere.

Vi kan bistå innen alle faser av et prosjektet, fra tidligutredninger til bistand i anleggsfasen.

I Vestfold er vi 5 medarbeidere og har planer om videre vekst fremover.

Structor Vestfold AS, org nummer. 918 816 976.

Sandefjord_webb
Kontor i Sandefjord og i Tønsberg (topp)