Tønsberg

Kontorbygg-Tønsberg-web

Structor Tønsberg AS

Structor startet virksomheten i Tønsberg 1. juni 2017 og har kontor i Anton Jensen gate 3, Statens Park, Bygge E.

Structor i Tønsberg har som formål å være ledene innen tverrfaglig teknisk rådgivning, byggeledelse og prosjektledelse innenfor samferdsel og infrastruktur. Vi tilby følgende fagområder:
– Arealplan: Planer, utredninger og planprosessledelse
– Vegprosjektering
– Feltutbygging bolig, fritid og næringsarealer
– Prosjekt- og byggeledelse
– Vann- og avløpsteknikk

Vi har sterkt fokus på fag og den enkeltes medarbeiders kompetanse. Våre medarbeidere har variert og lang erfaring fra mange ulike oppdrag innenfor samferdsel i alle faser av et prosjekt, fra idéskisser til bistand i anleggsfasen.

I prosjekt som involverer andre fag enn de vi har kompetanse på, knytter vi til oss faste samarbeidspartnere og underleverandører tilpasset hvert enkelte prosjekt. Våre kunder er Statens vegvesen, Jernbaneverket, kommuner, entreprenører og private utbyggere.

Vi kan bistå innen alle faser av et prosjektet, fra tidligutredninger til bistand i anleggsfasen.

I Tønsberg er vi 4 medarbeidere og vil ha videre vekst.

Structor Tønsberg AS,  org nummer. 918 816 976.