Tekniske Systemer Oslo

Fil 19.01.17webb

Structor Tekniske Systemer Oslo AS

Structor TS Oslo startet  opp sin virksomhet januar 2017 og har hyggelige kontorer i Hoffsveien 23 på Skøyen. Structor TS Oslo jobber i tett samarbeid med Structors tekniske miljø i Bergen og Fredrikstad, som består av mer enn 30 ressurser innen blant annet VVS og elektro.

Tekniske systemers hovedfagområder er:
– Elektroteknikk
– VVS-teknikk
– Teknisk prosjekt- og byggeledelse
– IKT og sikkerhet
– Energi og miljø
– ITB

Vi dekker øvrige fagområder innen prosjektering gjennom avtalt samarbeid med:
– Lokale aktører
– Structor-gruppen

Våre medarbeidere har variert og lang erfaring fra mange ulike oppdrag.

Structors største kunder er Statsbygg, Forsvarsbygg, kommuner og fylkeskommuner, entreprenører og private utbyggere.

Vi kan bistå innen alle faser av et prosjekt, fra tidligutredninger til oppfølging i utførelsesfasen. Vi har lang erfaring innenfor rehabilitering, verneverdige bygg samt optimalisering av tekniske systemer i driftsfasen.

Prosjekter som står sentralt i vår virksomhet er bl. a.:
– Miljø- og energivennlige bygg
– Kontor- og forretningsbygg
– Skole- og kulturbygg
– Helsebygg
– Bolig
– Samferdsel
– Sikkerhetsanlegg
– Teknisk prosjekt- og byggeledelse