Lillehammer

Structor Lillehammer AS

Structor startet virksomhet på Lillehammer i 2014 og har kontorer i Fåberggata 116.

Vi har sterkt fokus på fag, støttet av enkle administrative systemer. Våre medarbeidere har variert og lang erfaring fra mange ulike oppdrag, og innen alle faser av et prosjekt, fra idéskisser til bistand i anleggsfasen.

Våre oppdrag involverer oftest mange ulike fag, men firmaets basisområder pr i dag er:

– Arealplanlegging
– Samferdsel
– Vann og avløp
– Bygge- og prosjektledelse

I prosjekt som involverer andre fag, knytter vi til oss faste samarbeidspartnere og underleverandører tilpasset det enkelte prosjekt.

Våre største kunder er Statens vegvesen, Jernbaneverket, Forsvarsbygg, kommuner og private utbyggere.

Medlemskap/kvalifikasjonsordninger

– Medlem av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) med to godkjente rådgivere.
– TransQ Kvalifikasjonsordning

Structor Lillehammer har sentral godkjenning med ansvarsrett innen følgende:

– Søker, alle typer tiltak, tiltaksklasse 3
– Oppmålingsteknisk prosjektering, tiltaksklasse 3
– Prosjektering av Utearealer og landskapsutforming i tiltaksklasse 3
– Prosjektering av Vannforsynings-, avløps- og fjernvarmeanlegg i tiltaksklasse 3