Bergen

image004-webb

Structor Bergen AS

Structor startet virksomhet i Bergen i 2014 og har kontorer i Kokstadflaten 35, Kokstad.

Firmaets hovedfagområder er:
– VVS-teknikk
– Elektroteknikk
– IKT og sikkerhet
– Energi og miljø
– ITB
– Teknisk prosjekt- og byggeledelse

Dekker øvrige fagområder gjennom avtalt samarbeid med:
– Lokale aktører
– Structor-gruppen

Våre medarbeidere har variert og lang erfaring fra mange ulike oppdrag.

Våre største kunder er Statsbygg, Forsvarsbygg, kommuner og fylkeskommuner, entreprenører, arkitekter og private utbyggere.

Vi kan bistå innen alle faser av et prosjekt, fra tidligutredninger til bistand i anleggsfasen. Vi har også lang erfaring innenfor rehabilitering, verneverdige bygg samt optimalisering av tekniske systemer i driftsfasen.

Vår målsetning er å være en ledende spesialister innenfor våre tekniske fag på Vestlandet innen 5 år. Prosjekter som står sentralt i vår virksomhet er bl. a.:

– Miljø- og energivennlige bygg
– Kontor- og forretningsbygg
– Skole- og kulturbygg
– Helsebygg
– Bolig
– Samferdsel
– Sikkerhetsanlegg
– Teknisk prosjekt- og byggeledelse