Oslo

Structor Oslo AS

Structor Oslo AS startet sin virksomhet høsten 2014.

Structor Oslo AS jobber med høy teknisk- og ingeniørfagligkompetanse innenfor alle planfaser: idé-/mulighetsstudie, forprosjekt, byggeplan, oppfølging i byggefasen og med FDV.

Våre kunder er Statens vegvesen, Jernbaneverket, entreprenører, kommuner, arkitekter, rådgivere m. fl. Våre medarbeidere har lang bransjeerfaring.

I Structor-gruppen dekker vi alle fagområder. I Structor Oslo AS har vi spesialister innen følgende fagområder:

– Areal- og samferdselsplanlegging
– Geoteknikk
– Konstruksjonsteknikk (tyngre konstruksjoner som broer, kulverter, miljøtunneler, tunnelportaler, støttemurer o.l.)
– Vei
– VA
– Tunnelteknikk
– Tunnelrehabilitering
– Anleggsgjennomføring
– Prosjekt- og byggeledelse
– 3D-modeller
Bygningsbesiktigelse

I tillegg utfører vi uavhengig kontroll iht Plan- og Bygningsloven. Vår målsetting er å være ledende spesialister innenfor våre fagområder.

Structor Oslo AS har sentral godkjenning med ansvarsrett innen følgende:

Tabell-Structor-Oslo-AS