Brannsikkerhet

Structor Brannsikkerhet AS

Structor Brannsikkerhet AS ble etablert 1.september 2017 med Sigrid Kartveit som leder og partner i selskapet. Sigrid er utdannet sivilingeniør og har mer enn 20 års erfaring som oppdragsleder og prosjektutvikler innen brannsikkerhet for komplekse bygninger og store bygningsmasser.

Hun har også lang erfaring med design, risikovurderinger og analyser av branntekniske løsninger. Sigrid kommer nå fra stilling som avdelingsleder i Rambøll AS.