Selskaper

Structor Kart

Selskaper i Norge

I Norge ble Structor Holding AS etablert i januar 2014 under ledelse av Jan Ove Holmen. Under Structor Holding AS er det så langt ni driftsselskaper:

Structor Lillehammer AS startet opp 1. mai 2014 under ledelse av Harald Snippen. Selskapet har medarbeidere innen samferdsel- og arealplanlegging, vann og avløp samt byggeledelse.

Structor Oslo AS startet opp 1. oktober 2014 med Sverre Sundfær som leder. Selskapet satser på spisskompetanse innen samferdsel- og arealplanlegging, vann og avløp, konstruksjoner, geoteknikk, bygningsbesiktigelse og byggeledelse.

Structor Bergen AS startet opp 1. oktober 2014 med Bjørn Horn som leder. Selskapet satser på spisskompetanse innen tekniske systemer (EL/VVS) og teknisk byggeledelse.

Structor Geomiljø AS startet opp 1. april 2015 med Patrich Holmström som leder. Selskapet satser på spisskompetanse innen geofaglige og miljørelaterte tjenester.

Structor Fredrikstad AS startet opp 1. september 2016 med Lars Petter Lauritzen som leder. Selskapet satser på spisskompetanse innen tekniske systemer (EL/VVS) og teknisk byggeledelse.

Structor Tekniske Systemer Oslo AS startet opp 1. januar 2017 med Flemming Sterner som leder. Selskapet satser på spisskompetanse innen tekniske systemer (EL/VVS), sikkerhet og teknisk prosjekt- og byggeledelse.

Structor Vestfold AS startet opp 1. juni 2017 med Ingvild Skaug som leder. Selskapet satser på tverrfaglig teknisk rådgivning, byggeledelse og prosjektledelse innen samferdsel.

Structor Brannsikkerhet AS startet opp 1. september 2017 med Sigrid Kartveit som leder.

– Structor Trondheim AS startet opp 1.september 2018 med Trond Arne Bonslet som leder.