Bærekraftig hele veien

Baerekraftig-sidhuvud

Vårt styringssystem for kvalitet og bærekraft

Structor-gruppen har et felles styringssystem for kvalitet og bærekraft. Structors policy for bærekraft omfatter kvalitet, miljø, helse og sikkerhet, samfunnsansvar og lønnsomhet. Ledelsessystemet er basert på et felles langsiktig syn på disse spørsmålene i hele Structor-gruppen.

Kvalitet
Structor oppfyller eller overgår kundenes forventninger. Vi opptrer med kompetanse og profesjonalitet.

Miljø

Structors løsninger er miljøvennlige og bærekraftige. Gode miljøvalg og redusert miljø- og klimapåvirkning preger også vår egen virksomhet.

Arbeidsmiljø

Structor tilbyr alle medarbeidere et godt, utviklende og sikkert arbeidsmiljø. I våre oppdrag skal vi sikre løsninger som kan gjennomføres på en effektiv og sikker måte.

Samfunnsansvar

Vårt arbeidsmiljø er preget av åpenhet og delaktighet. Vi opptrer på en etisk og profesjonell måte og møter alle mennesker med respekt.

Lønnsomhet

Structor har god lønnsomhet. Det gir oss trygghet og mulighet til å utvikle oss selv og være en trygg arbeidsgiver og en attraktiv samarbeidspartner for våre kunder.

Vi driver vår virksomhet på en korrekt måte; vi opererer med troverdighet og åpenhet overfor kunder, leverandører, forretningsforbindelser og medarbeidere.

Kvalitetssystem

Link til de mest brukte miljøsertifiseringssystemer – Environmental Building, EU GreenBuilding, BREEAM og LEED.

hallbarhet