Budsjett og prosjekter er under press

Vi står nå ovenfor en klimakrise og en energikrise. Vi ser materialmangel, mer usikre forsyningskjeder og det økonomiske handlingsrommet til Norge er blitt mindre.