Måned: juni 2021

Structor miljø

Minimum 2 stk erfarne areal- og vegplanleggere prosjektering

Structor Oslo AS har vunnet mange nye spennende oppdrag i den senere tid, og trenger flere kollegaer innen prosjektering av veg. Vi søker minimum 2 vegplanleggere. I Structor har den enkelte medarbeider stor innflytelse på egen arbeidshverdag. Dette fordi vi er enkelt organisert med korte beslutningsveier for både faglige og administrative oppgaver. Aktuelle arbeidsoppgaver: Prosjektering …

Minimum 2 stk erfarne areal- og vegplanleggere prosjektering Les mer »

Trebru

Minimum 2 stk erfarne konstruktører innen prosjektering bro- og anleggskonstruksjoner

Structor Oslo AS har vunnet mange nye spennende oppdrag i den senere tid, og trenger flere kollegaer innen prosjektering av betong-, stål- og trekonstruksjoner. Vi søker minimum 2 konstruktører. I Structor har den enkelte medarbeider stor innflytelse på egen arbeidshverdag. Dette fordi vi er enkelt organisert med korte beslutningsveier for både faglige og administrative oppgaver. …

Minimum 2 stk erfarne konstruktører innen prosjektering bro- og anleggskonstruksjoner Les mer »